Pilot Handig! 2017

Hypotheekverstrekkers ABN AMRO, Florius, ING en Rabobank hebben samen met de Hypotheker, Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW), UWV, de Vereniging Eigen Huis, het Hypotheken Data Netwerk (HDN), Adviesbox en een adviesbureau de handen ineengeslagen om het aanvraagproces voor een hypotheek te vereenvoudigen. Het is de bedoeling van deze partijen om op termijn over te gaan naar een volledig digitaal aanvraagproces voor hypotheken. Een eerste stap hierbij is het vervangen van de werkgeversverklaring. In plaats van deze verklaring kan de consument gebruikmaken van een bestaand digitaal document met bij UWV beschikbare persoonlijke loon‑ en arbeidsgegevens (het verzekeringsbericht). Dit verzekeringsbericht kan de consument op vrijwillige basis gebruiken voor de aanvraag van een hypotheek.

De overgang naar het verzekeringsbericht wordt beproefd in de pilot Handig! In juli 2016 is als voorbereiding op de pilot het verzekeringsbericht door UWV voorzien van een waarmerk. Dit waarmerk zorgt ervoor dat de gegevens niet vervalst kunnen worden en hypotheekverstrekkers er zeker van kunnen zijn dat de informatie die door de consument wordt aangeleverd van UWV afkomstig is. Sinds augustus 2016 kan iedere consument in loondienst bij de deelnemende hypotheekverstrekkers gebruikmaken van het verzekeringsbericht voor het aanvragen van een hypotheek.

Vanaf 1 maart 2017 hebben ABN AMRO inclusief Florius, ING en Rabobank de pilot Handig! uitgebreid met 75 intermediairs. De deelnemende intermediairs kunnen bij deze banken een hypotheek aanvragen met het digitaal verzekeringsbericht van UWV in plaats van met een werkgeversverklaring. Zo wordt het aanvragen van een hypotheek voor steeds meer consumenten eenvoudiger gemaakt. Sinds begin april is de loonhistorie op het digitaal verzekeringsbericht uitgebreid naar 5 jaar. Ook worden extra gegevens over een eventuele leaseauto getoond. Hierdoor neemt het aantal consumenten dat gebruik kan maken van het digitaal verzekeringsbericht zeer waarschijnlijk sterk toe. De consument kan dit bij de aanvraag van een hypotheek zelf downloaden via Mijn UWV op uwv.nl.

In de periode van 7 april tot en met 27 augustus 2017 zijn er binnen de pilot 431 hypotheekaanvragen gedaan met het verzekeringsbericht. In deze periode zijn in totaal 272 hypotheken verstrekt. Een tussenevaluatie van de pilot leert dat de consumenten gemak en volledige regie ervaren en dat zij toekomst zien in dit soort gebruik van digitale gegevens. Ook staan vrijwel alle adviseurs positief tegenover de pilot en moedigen een verdere uitrol aan. Het is de bedoeling om het gebruik van het UWV‑verzekeringsbericht, en daarmee de beoordeling van het inkomen op basis van het sv‑loon, per 1 januari 2018 open te stellen voor alle hypotheekverstrekkers en alle consumenten. Op dit moment is 30‑40% van de aanvragers in loondienst en dat moet straks 60‑70% zijn.