Ontsluiting werkzoekendenbestand 2017

Gemeenten kunnen via een selfserviceportaal op uwv.nl gegevens raadplegen over WWB’ers die zich niet hebben geregistreerde als werkzoekende. Deze service geeft de gemeenten de mogelijkheid hun registratie te verbeteren. Elke 2 maanden ontvangen de geabonneerde gemeenten de actuele gegevens over het aantal en percentage niet‑geregistreerde personen in Sonar dat recht heeft op een bijstandsuitkering. Deze informatie is beschikbaar op 3 niveaus: gemeentelijk, regionaal en landelijk. Op dit moment hebben zich 168 van de 390 gemeenten geabonneerd op deze service (eind 2016 waren dat er 161).

Sinds mei 2016 worden mensen die online een bijstandsuitkering aanvragen automatisch als werkzoekende ingeschreven. Om de bijstandsgerechtigden die nog niet op deze manier automatisch zijn ingeschreven en ook niet zelf actie hebben ondernomen om zich in te schrijven, alsnog in het werkzoekendenbestand op te nemen, is recent gestart met een vergelijking tussen de polisadministratie en Sonar. Om te komen tot een sluitende registratie van bijstandsgerechtigden bij UWV, worden vanaf augustus 2017 maandelijks de gegevens van de polisadministratie vergeleken met de geregistreerde bijstandsgerechtigden in Sonar. Wie (nog) niet als werkzoekende ingeschreven staat bij UWV, wordt met de vergelijking automatisch ingeschreven. Mensen die geen bijstandsuitkering meer ontvangen, worden uitgeschreven bij UWV.