Inclusiviteit 2017

Onze inspanningen zijn gericht op verduurzaming van ons inclusief werkgeverschap. We creëren duurzame arbeidsplekken voor mensen met een arbeidsbeperking en willen inclusiviteit tot een duurzaam onderdeel van ons personeelsbeleid maken. Het project Banenafspraak 2016–2020 is in november 2016 van start gegaan en draagt bij aan de doelstelling uit de Participatiewet om 125.000 banen voor personen uit het doelgroepregister te creëren in het bedrijfsleven en bij de overheid. Het is de ambitie van UWV om eind 2020 in totaal rond de 500 medewerkers in het kader van de banenafspraak in dienst te hebben. Aan elke indiensttreding gaat een intensieve en zorgvuldige voorbereiding vooraf. Het is bijvoorbeeld nodig dat voor elke kandidaat zo goed mogelijk passend werk wordt gecreëerd dat zo nodig kan worden aangepast voor het geval diens belastbaarheid verandert. Inmiddels werken er in totaal 252 medewerkers uit het doelgroepregister binnen UWV. Het gaat hierbij om zowel aangepaste als reguliere functies, en grotendeels structurele en deels (nog) tijdelijke dienstverbanden.

Mensen die moeite hebben weer aan het werk te komen, geven we al jaren de kans om bij de afdeling Klantencontact werkervaring op te doen, zich verder te ontwikkelen en vakdiploma’s te halen. We richten ons op mensen die langer dan 6 maanden onvrijwillig buiten het arbeidsproces hebben gestaan. Deze mensen worden geselecteerd door de uitzendpartners. In de eerste 8 maanden van 2017 zijn er 37 medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt gestart. Dat zijn er veel minder dan in eerdere jaren. Dat komt doordat het aantal telefonische contacten sterk is teruggelopen. Vanaf september nemen we geen nieuwe klantadviseurs meer aan.