Doelmatige uitvoerder 2017

UWV is een doelmatige uitvoerder. De uitvoeringskosten (de uitgaven voor onder meer personeel, huisvesting en automatisering) zijn relatief laag. In de eerste 8 maanden van 2017 bedroegen de totale uitvoeringskosten van UWV € 1.104 miljoen. Dat is 6,6% van de totale lasten van UWV.

In de periode 2002‒2011 heeft UWV al ruim € 900 miljoen aan bezuinigingen gerealiseerd. Voor de periode 2012‒2018 is de bezuinigingsopdracht in totaal ongeveer € 489 miljoen. Daarvan is tot en met 2016 € 431 miljoen gerealiseerd. In de periode 2017‒2018 moeten we de resterende € 58 miljoen bezuinigen.

De gerealiseerde reguliere kosten (het bedrag exclusief project‑ en frictiekosten) in de eerste 8 maanden van 2017 zijn met € 1.042,4 miljoen circa 2,7% lager dan in de eerste 8 maanden van 2016 (€ 1.071,2 miljoen). Over de eerste 8 maanden van 2017 is een budgetonderschrijding van € 103,9 miljoen gerealiseerd (9,1%).

De uitvoeringskosten over de eerste 8 maanden van 2017 zijn per saldo € 72,3 miljoen (6,1%) onder het niveau van de begroting uitgekomen.