Algemene verordening gegevensbescherming 2017

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt per 25 mei 2018 van kracht. De verordening komt voor een groot deel in de plaats van de Wet bescherming persoonsgegevens. Ter voorbereiding hierop zijn werkgroepen gestart die bijvoorbeeld kijken naar de positionering en taken van de verplichte functionaris voor de gegevensbescherming, en het maken van het register van gegevensverwerkingen. Verder bekijken werkgroepen hoe UWV invulling kan geven aan de plicht om voor burgers transparant te maken welke gegevens UWV vastlegt, en hoe zij daar inzage in kunnen krijgen en om correctie kunnen vragen.

In een uitvoeringstoets hebben we vastgelegd welke verdere activiteiten UWV moet uitvoeren om alle beheersmaatregelen die de AVG voorschrijft op 25 mei 2018 geïmplementeerd of geïnitieerd te hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om het aanleggen van een register van verwerkingen van persoonsgegevens en het actief informeren van burgers over verwerkingen van persoonsgegevens.