Diversiteit 2017

UWV is een inclusieve werkgever en bevordert de duurzame inzetbaarheid van zijn medewerkers, binnen en buiten UWV. Er lopen dan ook tal van initiatieven op het gebied van diversiteit en inclusiviteit. UWV heeft bijvoorbeeld eind 2016 het charter Diversiteit ondertekend, dat diversiteit en inclusie op de werkvloer stimuleert. Voor UWV hoort daar nadrukkelijk bij dat het op ambitieuze wijze invulling wil geven aan de banenafspraak. Met het charter Talent naar de Top hebben we ons vastgelegd op meer vrouwen in de top van de organisatie. Inmiddels wordt 38,7% van de leidinggevende posities op alle managementniveaus vervuld door vrouwen (31,7% in het eerste echelon en 39,9% in het derde en vierde echelon). Daarnaast creëert UWV duurzame arbeidsplekken voor de doelgroep van de banenafspraak.

UWV kent 5 medewerkersnetwerken, die ieder op eigen wijze invulling geven aan de begrippen diversiteit en inclusiviteit. Het gaat om Roze werkt, Jong@UWV, het ouderennetwerk PROUD@UWV, het multiculturele netwerk LEF en het vrouwennetwerk VROUW@UWV. Deze netwerken organiseren maandelijks activiteiten gericht op het creëren en stimuleren van een meer divers en inclusief UWV.