Passend werkaanbod voor langdurig werklozen 2018

Met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) hebben we afgesproken dat we jaarlijks een passend werkaanbod (PaWa) doen aan ten minste 5.000 langdurig WW‑gerechtigden die minimaal 12 uur per week voor de arbeidsmarkt beschikbaar zijn. Bij deze intensieve aanpak bieden we de werkzoekende 2 vacatures aan bij werkgevers die bereid zijn om langdurig werklozen aan te nemen, regelen we de sollicitatiegesprekken bij werkgevers en vragen we achteraf bij zowel werkzoekende als werkgever na hoe het gesprek is verlopen. Op deze manier willen we zoveel mogelijk WW’ers die het niet is gelukt om binnen 1 jaar werk te vinden, alsnog bemiddelen naar werk. Werkzoekenden die langer dan 12 maanden werkloos zijn, zijn verplicht werk te aanvaarden dat hun wordt aangeboden.

 

2018

2017

 

t/m april

t/m april

Afgerond passend werk aangeboden met intensieve dienstverlening

1.504

1.353

Klant aangenomen op bij werkgever uitgezochte vacature

839

815

Klant niet aangenomen op bij werkgever uitgezochte vacature

594

466

Klant heeft afgezien van uitkering

3

2

Klant heeft zelf andere baan gevonden

68

70

We zetten een passend werkaanbod niet in voor langdurig werklozen die een re‑integratietraject volgen, minder dan 12 uur per week beschikbaar zijn voor werk, minder dan 1 maand voor het einde van hun recht op uitkering zitten, of vrijgesteld zijn van sollicitatieplicht. In de eerste 4 maanden van 2018 heeft deze intensieve aanpak geleid tot 1.504 aanbiedingen van een passend werkaanbod. 839 kandidaten werden aangenomen op zo’n bij de werkgever uitgezochte vacature. In 594 gevallen werd de kandidaat niet aangenomen. Bij 4% daarvan was er sprake van (mogelijk) verwijtbaar gedrag van de werkzoekende. Als een passend werkaanbod wegens verwijtbaar gedrag niet leidt tot werkhervatting, dan wordt de uitkering geheel of gedeeltelijk beëindigd. Daarnaast vonden 68 kandidaten tijdens het proces zelf een andere baan en zagen 3 kandidaten af van de WW‑uitkering.