Proefplaatsingen 2018

 

2018 t/m april

WW

1.329

Wajong

1.869

WIA/WGA

373

WAO en WAZ

41

Ziektewet

48

  

Totaal

3.660

Werkgevers zijn soms huiverig om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Mensen die een uitkering van UWV ontvangen, kunnen met behoud van die uitkering gedurende 2 maanden op een proefplaatsing werken. Dat is meestal genoeg om te beoordelen of de werknemer geschikt is. De tabel laat zien hoeveel mensen uit de verschillende doelgroepen hiervan gebruikmaakten.