Resultaten ingekochte re‑integratiedienstverlening 2018

 

Resultaat 2018 t/m april

Afgeronde re-integratietrajecten en -diensten

6.848

 

Plaatsing als direct doel

2.728

 

Afgesloten met een baan

 

838

Afgesloten zonder baan

 

1.890

Dichter bij de arbeidsmarkt brengen als direct doel

4.120

 

Succesvol

 

2.601

Niet succesvol

 

1.519

   

Afgesloten scholingstrajecten

1.205

 

Afgesloten met diploma

970

 

Afgesloten zonder diploma

235

 

In de eerste 4 maanden van 2018 zijn in totaal 9.749 trajecten en diensten ingekocht voor klanten met een arbeidsongeschiktheids- of Ziektewet‑uitkering. Dit aantal is inclusief IPS‑trajecten (methode Individuele plaatsing en steun). In diezelfde periode zijn in totaal 6.848 trajecten en diensten afgerond. Niet alle trajecten of diensten hebben plaatsing in een dienstverband als direct einddoel. Er zijn ook trajecten en diensten die bedoeld zijn om de klant dichter bij de arbeidsmarkt te brengen. Verder hebben we 1.109 scholingen ingekocht en zijn 1.205 scholingen afgesloten. Eind april 2018 liepen er nog 3.400 scholingen. Daarnaast hebben we in het kader van onze Ziektewet‑arborol 344 interventies ingekocht.