Inzet voorzieningen 2018

De uitgaven voor werkvoorzieningen voor mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering bedroegen in de eerste 4 maanden van 2018 € 25,7 miljoen en blijven daarmee binnen het tijdsevenredig budget hiervoor.

Ingezette werkvoorzieningen

2018

2017

 

t/m april

t/m april

Intermediaire voorzieningen

1.159

836

Interne jobcoach

1.122

1.185

Externe jobcoach

6.993

7.829

Loondispensatie

4.117

4.626

Meeneembare voorziening

1.925

1.798

Starterskrediet

14

21

Vervoersvoorziening

1.413

1.246

Overige voorzieningen

63

86

   

Totaal

16.806

17.627

Bij jobcoaching maakt UWV onderscheid tussen externe jobcoaching, waarbij de klant wordt begeleid door een coach van een jobcoachbedrijf, en interne jobcoaching, waarbij de werkgever subsidie krijgt om een jobcoach uit het eigen bedrijf in te zetten.

Onderwijsvoorzieningen

In de eerste 4 maanden van 2018 hebben we 1.698 onderwijsvoorzieningen toegekend. Onderwijsvoorzieningen worden gefinancierd met een bijdrage van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) aan het Arbeidsongeschiktheidsfonds jonggehandicapten. We hebben in deze periode € 9,3 miljoen aan voorzieningen uitgegeven: € 8,9 miljoen voor de klant en € 0,4 miljoen voor uitvoeringskosten. Het bedrag van € 8,9 miljoen voor de klant bestaat uit € 4,8 miljoen voor intermediaire voorzieningen (vooral doventolken), € 1,2 miljoen voor meeneembare voorzieningen (zoals een brailleleesregel) en € 2,9 miljoen voor vervoersvoorzieningen (zoals de aanpassing van een auto). De uitgaven over de eerste 4 maanden van 2018 zijn hoger dan in dezelfde periode van 2017. De stijging doet zich vooral voor bij de intermediaire voorzieningen.