Tewerkstellingsvergunningen en ‑adviezen 2018

 

2018 t/m april

2017 t/m april

 

Aantal

%

Aantal

%

Aantal ingediende aanvragen tewerkstellingsvergunningen

2.300

 

1.900

 

Aantal afgehandelde tewerkstellingsvergunningen

2.200

 

1.800

 

Vergunning verleend

1.900

86%

1.600

89%

Aanvraag tijdens behandeling door werkgever ingetrokken

100

5%

100

6%

Vergunning geweigerd/aanvraag niet in behandeling genomen

200

9%

100

5%

     

Aantal ingediende aanvragen advies GVVA

1.000

 

1.300

 

Aantal afgehandelde aanvragen advies GVVA

1.000

 

1.300

 

Positief advies

800

80%

1.000

77%

Aanvraag tijdens behandeling door werkgever ingetrokken

0

0%

0

0%

Negatief advies

200

20%

300

23%

Werkgevers die personeel van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) korter dan 3 maanden in Nederland willen laten werken, moeten daarvoor een tewerkstellingsvergunning bij UWV aanvragen. Dit geldt ook wanneer ze vreemdelingen willen inhuren die hier studeren of om andere redenen dan arbeid al in Nederland wonen. We gaven 98% van de tewerkstellingsvergunningen binnen 5 weken af (de norm is 90%).

Werkgevers die voor 3 maanden of langer personeel willen aannemen uit landen buiten de EER, kunnen een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) aanvragen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De IND vraagt UWV advies over het arbeidsmarktdeel. UWV toetst de adviezen voor de IND en de aanvragen voor tewerkstellingsvergunningen op dezelfde wijze. We hebben 98% van de verzoeken om advies binnen 5 weken afgehandeld (de norm is 90%).