Ontwikkeling WW 2018

De economische groei heeft zich in de eerste 4 maanden van 2018 doorgezet. Daardoor was het aantal nieuwe uitkeringen in deze periode aanzienlijk lager dan in dezelfde periode in 2017. Ook het aantal lopende uitkeringen nam met bijna 5% fors af, van 330.000 per eind 2017 tot 314.300 per eind april 2018. Het positieve effect van het economisch herstel zien we ook terug in de WW‑uitkeringslasten. Dit bedrag was in de eerste 4 maanden van 2018 met € 1.505 miljoen 18% lager dan in dezelfde periode van 2017 (€ 1.841 miljoen). Beide bedragen zijn inclusief de verantwoorde lasten in verband met de ‘Tijdelijke regeling tegemoetkoming Dagloonbesluit werknemersverzekeringen’.

 

Instroom

Uitstroom

Lopende

   

uitkeringen

   

einde jaar

2003

418.700

343.000

280.300

2004

426.200

383.600

321.700

2005

376.400

392.100

306.700

2006

311.100

369.800

249.200

2007

253.000

311.200

192.000

2008

242.100

262.800

170.800

2009

427.600

328.600

269.900

2010

414.600

420.800

263.700

2011

414.000

407.900

269.900

2012

502.500

432.200

340.200

2013

613.200

515.700

437.700

2014

605.200

602.000

440.800

2015

583.700

578.700

445.900

2016

491.000

524.900

412.000

2017

390.200

472.200

330.000

2018 t/m april

123.300

139.000

314.300

We namen minder beslissingen (16%) over het recht op een WW‑uitkering dan in de eerste 4 maanden van 2017: 146.800 tegenover 173.800. We kenden 123.300 nieuwe WW‑uitkeringen toe, 17% minder dan in de eerste 4 maanden van 2017 (148.500). Het aantal beëindigde uitkeringen was met 139.000 13% lager dan in de eerste 4 maanden van 2017 (159.000).

De Wet werk en zekerheid (Wwz) beoogt om het voor WW’ers aantrekkelijker te maken om een baan te accepteren met een lager loon dan het loon dat zij voor aanvang van de werkloosheid verdienden. Het verschil wordt dan aangevuld vanuit de WW. Eind april 2018 werkten er 92.200 mensen met een aanvulling vanuit de WW.