Ontwikkeling WAZ 2018

 

Instroom

Uitstroom

Lopende

   

uitkeringen

   

einde jaar

2003

6.900

7.200

55.900

2004

6.200

6.600

55.500

2005

4.700

6.900

53.400

2006

1.200

7.300

47.300

2007

1.200

5.500

43.000

2008

600

4.900

38.700

2009

300

4.700

34.300

2010

200

4.000

30.400

2011

200

4.600

26.000

2012

200

3.700

22.500

2013

100

3.100

19.600

2014

100

2.500

17.200

2015

100

2.100

15.100

2016

100

1.600

13.500

2017

100

1.500

12.100

2018 t/m april*

33

200

12.000

  • *Deze cijfers zijn geraamd op basis van de UWV Juninota 2018 en sluiten niet helemaal aan op de cijfers uit het jaarverslag over 2017. I.v.m. technische problemen zijn de definitieve cijfers over 2018 nog niet beschikbaar.

De Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) geeft recht op een uitkering op minimumniveau als een zelfstandige langdurig arbeidsongeschikt is. Het aantal mensen met een WAZ‑uitkering is in de eerste 4 maanden van 2018 met ruim 100 (1%) verder gedaald tot 12.000. Dit komt doordat per 1 augustus 2005 de toegang tot de WAZ is gesloten; er komen vrijwel geen nieuwe klanten meer bij.

De instroom die nog plaatsvindt, is een gevolg van overloop uit andere wetten en herleving van oude rechten. In de eerste 4 maanden van 2018 werden 33 nieuwe WAZ‑uitkeringen toegekend. Het overgrote deel van alle klanten met een WAZ‑uitkering is 55 jaar of ouder.