Uitstroom uit de Ziektewet 2018

Vangnetcategorie

2018

2017

 

t/m april

t/m april

Zwangerschap

23.900

24.300

Uitzendkrachten

14.300

11.400

Flex overig (stagiairs, oproepkrachten, overige bijzondere dienstverbanden)

6.100

2.600

Ontslag (einde dienstverband)

17.000

14.100

Zieke werklozen

27.500

27.900

Vrijwillig verzekerden

2.400

2.100

No-riskpolis

25.400

18.400

Overig

200

200

   

Totaal

116.800

101.000

In de eerste 4 maanden van 2018 werden 16% meer Ziektewet‑uitkeringen beëindigd dan in de eerst 4 maanden van 2017 (116.800 tegenover 101.000). De tabel toont het aandeel van de verschillende vangnetcategorieën binnen de uitstroom uit de Ziektewet.