Nieuwe uitkeringen 2018

Het verzorgen van uitkeringen aan werkloze, zieke of arbeidsongeschikte werknemers is een van de kerntaken van UWV. Zij kunnen rekenen op een betrouwbare en snelle uitkeringsverzorging. WW’ers en arbeidsbeperkten met arbeidsvermogen bieden we zo de rust om zich voor te bereiden op en te werken aan werkhervatting. In de eerste 4 maanden van 2018 kenden we 280.911 nieuwe uitkeringen toe. De tabel toont het aantal nieuwe uitkeringen voor de belangrijkste wetten die UWV uitvoert.

 

* 2018 t/m april

2017 t/m april

%

WW

123.302

 

148.471

 

-17%

Arbeidsongeschiktheidswetten

14.334

 

15.944

 

-10%

WIA

12.666

 

14.256

 

-11%

WGA

 

9.210

 

10.790

-15%

IVA

 

3.456

 

3.466

0%

WAO

200

 

232

 

-14%

WAZ

33

 

35

 

-6%

Wajong

1.435

 

1.421

 

1%

oWajong

 

325

 

348

-7%

Wajong 2010

 

282

 

309

-9%

Wajong 2015

 

828

 

764

8%

Ziektewet

100.955

 

83.331

 

21%

Wazo

42.320

 

40.948

 

3%

      

Totaal

280.911

 

288.694

 

-3%

  • *I.v.m. technische problemen zijn de definitieve cijfers over 2018 nog niet beschikbaar. De cijfers voor WIA, Wajong 2010 en Wajong 2015 zijn voorlopig. De cijfers voor WAO, WAZ en oWajong zijn bepaald op basis van ramingen uit de UWV Juninota 2018. Deze cijfers sluiten niet altijd helemaal aan op de cijfers in het UWV Jaarverslag 2017.

In 2017 zijn we gestart met het realiseren van 1 uniforme betaalomgeving voor de uitkeringssystemen. In januari 2018 is als eerste het systeem waarin arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (WAO, WIA, WAZ en Wajong) worden geadministreerd, aangesloten. De technische voorzieningen die nodig zijn voor de stuur- en verantwoordingsinformatie konden niet allemaal tijdig worden gerealiseerd. Daardoor hebben de volumegegevens voor de Wajong 2010, Wajong 2015 en in het bijzonder de WIA, en de scores op de prestatie‑indicatoren voor de tijdigheid eerste betaling een voorlopig karakter. De volumegegevens voor de WAO, WAZ en de oude Wajong zijn zo goed mogelijk bepaald op basis van ramingen uit de zogenoemde Juninota 2018, en hebben ook een voorlopig karakter. In de periode tot aan de oplevering van het Achtmaandenverslag werken we in overleg met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aan verbetering van de volumegegevens van de arbeidsongeschiktheidswetten.