Beëindigde uitkeringen 2018

Het verzorgen van uitkeringen aan werkloze, zieke of arbeidsongeschikte werknemers is een van de kerntaken van UWV. In de eerste 4 maanden van 2018 beëindigden we 307.123 uitkeringen. De tabel toont het aantal beëindigde uitkeringen voor de belangrijkste wetten die UWV uitvoert.

 

*2018 t/m april

2017 t/m april

%

WW

138.984

 

158.977

 

-13%

Arbeidsongeschiktheidswetten

9.709

 

10.680

 

-9%

WIA

4.084

 

5.036

 

-19%

WGA

 

2.236

 

3.410

-34%

IVA

 

1.848

 

1.626

14%

WAO

3.390

 

3.582

 

-5%

WAZ

236

 

259

 

-9%

Wajong

1.999

 

1.803

 

11%

oWajong

 

1.330

 

1.103

21%

Wajong 2010

 

618

 

675

-8%

Wajong 2015

 

51

 

25

 

Ziektewet

116.777

 

100.953

 

16%

Wazo

41.653

 

40.494

 

3%

      

Totaal

307.123

 

311.104

 

-1%

  • *I.v.m. technische problemen zijn de definitieve cijfers over 2018 nog niet beschikbaar. De cijfers voor WIA, Wajong 2010 en Wajong 2015 zijn voorlopig. De cijfers voor WAO, WAZ en oWajong zijn bepaald op basis van ramingen uit de UWV Juninota 2018. Deze cijfers sluiten niet altijd helemaal aan op de cijfers in het UWV Jaarverslag 2017.

In 2017 zijn we gestart met het realiseren van 1 uniforme betaalomgeving voor de uitkeringssystemen. In januari 2018 is als eerste het systeem waarin arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (WAO, WIA, WAZ en Wajong) worden geadministreerd, aangesloten. De technische voorzieningen die nodig zijn voor de stuur- en verantwoordingsinformatie konden niet allemaal tijdig worden gerealiseerd. Daardoor hebben de volumegegevens voor de Wajong 2010, Wajong 2015 en in het bijzonder de WIA, en de scores op de prestatie‑indicatoren voor de tijdigheid eerste betaling een voorlopig karakter. De volumegegevens voor de WAO, WAZ en de oude Wajong zijn zo goed mogelijk bepaald op basis van ramingen uit de zogenoemde Juninota 2018, en hebben ook een voorlopig karakter. In de periode tot aan de oplevering van het Achtmaandenverslag werken we in overleg met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aan verbetering van de volumegegevens van de arbeidsongeschiktheidswetten.