Lopende uitkeringen 2018

Het verzorgen van uitkeringen aan werkloze, zieke of arbeidsongeschikte werknemers is een van de kerntaken van UWV.  Eind april 2018 ontvingen circa 1,3 miljoen mensen gedurende kortere of langere tijd een uitkering van ons. Zij kunnen rekenen op een betrouwbare en snelle uitkeringsverzorging. WW’ers en arbeidsbeperkten met arbeidsvermogen bieden we zo de rust om zich voor te bereiden op en te werken aan werkhervatting. De tabel toont het aantal lopende uitkeringen voor de belangrijkste wetten die UWV uitvoert.

 

*2018 t/m april

2017 t/m april

%

WW

314.271

 

401.483

 

-22%

Arbeidsongeschiktheidswetten

812.812

 

812.331

 

0%

WIA

286.481

 

262.667

 

9%

WGA

 

182.969

 

171.573

7%

IVA

 

103.512

 

91.094

14%

WAO

269.000

 

289.611

 

-7%

WAZ

11.961

 

13.310

 

-10%

Wajong

245.370

 

246.743

 

-1%

oWajong

 

173.434

 

176.657

-2%

Wajong 2010

 

65.005

 

65.880

-1%

Wajong 2015

 

6.931

 

4.206

65%

Ziektewet

95.130

 

92.742

 

3%

Wazo

36.265

 

36.040

 

1%

      

Totaal

1.258.478

 

1.342.596

 

-6%

  • *I.v.m. technische problemen zijn de definitieve cijfers over 2018 nog niet beschikbaar. De cijfers voor WIA, Wajong 2010 en Wajong 2015 zijn voorlopig. De cijfers voor WAO, WAZ en oWajong zijn bepaald op basis van ramingen uit de UWV Juninota 2018. Deze cijfers sluiten niet altijd helemaal aan op de cijfers in het UWV Jaarverslag 2017.

In 2017 zijn we gestart met het realiseren van 1 uniforme betaalomgeving voor de uitkeringssystemen. In januari 2018 is als eerste het systeem waarin arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (WAO, WIA, WAZ en Wajong) worden geadministreerd, aangesloten. De technische voorzieningen die nodig zijn voor de stuur- en verantwoordingsinformatie konden niet allemaal tijdig worden gerealiseerd. Daardoor hebben de volumegegevens voor de Wajong 2010, Wajong 2015 en in het bijzonder de WIA, en de scores op de prestatie‑indicatoren voor de tijdigheid eerste betaling een voorlopig karakter. De volumegegevens voor de WAO, WAZ en de oude Wajong zijn zo goed mogelijk bepaald op basis van ramingen uit de zogenoemde Juninota 2018, en hebben ook een voorlopig karakter. In de periode tot aan de oplevering van het Achtmaandenverslag werken we in overleg met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aan verbetering van de volumegegevens van de arbeidsongeschiktheidswetten.

UWV betaalde in de eerste 4 maanden van 2018 een bedrag van € 6,6 miljard aan uitkeringen. In dezelfde periode in 2017 was dat een bedrag van € 6,8 miljard.