Sociaal-medische beoordelingen 2018

Om de afgesproken sociaal-medische dienstverlening te kunnen realiseren, hebben we voldoende artsen met de gewenste kennis en vaardigheden nodig. We hebben met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) afgesproken om in 2018 voorrang te geven aan claimbeoordelingen en eerstejaars Ziektewet‑beoordelingen. Laagste prioriteit hebben (professionele) herbeoordelingen.

Gerealiseerde aantallen

We hebben in de eerste 4 maanden van 2018 bijna 53.000 sociaal‑medische beoordelingen uitgevoerd.

 

Begroting

Resultaat

Verschil

Begroting

Resultaat

Verschil

 

2018

2018

 

2017

2017

 
  

t/m april

  

t/m april

 

Claimbeoordelingen

28.033

27.965

-68

28.733

27.833

-900

Eerstejaars Ziektewet-beoordelingen

15.000

12.971

-2.029

15.533

13.150

-2.383

Herbeoordelingen

16.400

10.820

-5.580

14.900

14.691

-209

Beoordelingen Integrale activering Wajong

5.000

1.182

-3.818

12.933

17.950

5.017

       

Totaal

64.433

52.938

-11.495

72.100

73.624

1.524

Voorraden en achterstanden

In de eerste 4 maanden zijn de voorraad en de achterstand ten opzichte van eind december 2017 gestegen. Conform de afgesproken prioritering betreft dit voornamelijk professionele herbeoordelingen. Voor de afhandeling daarvan geldt geen wettelijke termijn, omdat deze op indicatie van de verzekeringsarts plaatsvindt. Voor de voorraden herbeoordelingen Wajong en eerstejaars Ziektewet‑beoordelingen hebben we wel de met het ministerie afgesproken normen behaald.

 

Eind

Eind april

Verschil

 

2017

2018

 

Voorraad claimbeoordelingen

13.937

13.429

-508

Voorraad eerstejaars Ziektewet-beoordelingen

12.383

13.180

797

Voorraad herbeoordelingen

21.679

28.531

6.852

    

Totaal voorraad

47.999

55.140

7.141

    

Achterstand voorraad claimbeoordelingen

2.286

1.133

-1.153

Achterstand voorraad eerstejaars Ziektewet-beoordelingen

3.565

4.278

713

Achterstand voorraad herbeoordelingen

10.847

16.990

6.143

    

Totaal achterstand voorraad

16.698

22.401

5.703