AKC 2018

Het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum, opgericht in 2009, verzamelt, ontwikkelt, verspreidt en evalueert onderbouwde wetenschappelijke kennis en stimuleert het gebruik daarvan door arbeidsdeskundigen. De AKC kennisagenda sluit aan bij de UWV Kennisagenda. Sinds de onderzoekaanbesteding in 2016 wordt vooraf een implementatieplan opgesteld om te borgen dat de kennis in de praktijk kan worden benut. UWV en de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA) zijn de samenwerkende partijen in de stichting.

Op 6 april 2018 hield prof. dr. Roland Blonk zijn oratie voor de AKC‑leerstoel Arbeidsdeskundigheid en Inclusieve Innovatie van Arbeid aan de Tilburg University. Voorafgaand was er het symposium Inclusieve Innovatie van Arbeid over de laatste stand van op inclusie gerichte innovaties en de betekenis daarvan voor het arbeidsdeskundig vak en de relatie mens‑arbeid.

De Arbeidsdeskundige kennisgame (AD‑Game) Poortwachter, die op de telefoon, tablet en laptop te spelen is, is nu meer dan 1.000 keer uitgespeeld. Met de game kunnen professionals hun kennis over re‑integratie‑inspanningen in het kader van de Wet verbetering poortwachter toetsen.

Externe visitatie en nieuw strategisch plan 2018–2021

Om voor de planperiode van 2018–2021 met voldoende scherpte nieuwe doelen te kunnen stellen, heeft het AKC‑bestuur in 2017 een zelfevaluatie uitgevoerd en een externe visitatiecommissie om advies gevraagd. De commissie heeft dit advies in het eerste kwartaal van 2018 uitgebracht. Hoewel de visitatiecommissie enkele kwetsbaarheden en verbeterpunten signaleerde, is het oordeel positief: ‘Maar wat overheerst is de waardering voor wat er is bereikt, zeker gezien het beperkte budget. Het is indrukwekkend om te zien hoe een relatief klein vakgebied een kennisinstituut weet neer te zetten als het AKC. Daar kunnen veel vakgebieden en beroepsgroepen een voorbeeld aan nemen.’ Het AKC heeft de inzichten uit de zelfevaluatie en de visitatie vertaald in een nieuw strategisch meerjarenplan 2018–2021.