KCVG 2018

Het Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde (KCVG) is in 2005 opgericht om wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de verzekeringsgeneeskunde te bevorderen en meer wetenschappelijke onderbouwing aan de verzekeringsgeneeskunde te geven. Het KCVG is een initiatief van UWV, het Academisch Medisch Centrum (AMC) van de Universiteit van Amsterdam en het VU medisch centrum (VUmc). Sinds 2010 is ook het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) formeel partner. Per 2015 is de samenwerking tussen de universiteiten en UWV opnieuw verlengd voor de duur van 5 jaar.

Promoties

Er lopen binnen het KCVG tal van onderzoeksprojecten. Nieuwe projecten worden getoetst aan de UWV Kennisagenda en moeten zich richten op praktijkgerichte en voor de verzekeringsgeneeskunde toepasbare uitkomsten. Verzekeringsartsen kunnen promotieonderzoek doen, begeleid door senior onderzoekers. Er zijn 3 vacatures voor promotieplaatsen voor verzekeringsartsen. De verwachting is dat deze in de zomer van 2018 zullen zijn ingevuld. Inmiddels zijn meerdere artsen van UWV bij het KCVG gepromoveerd in het kader van de UWV‑leerstoel Academisering van de Verzekeringsgeneeskunde. UWV staat daarbij garant voor de financiering van al gestarte promotietrajecten. Verzekeringsarts Birgit Donker‑Cools zal in juni haar proefschrift afronden, waarin zij een richtlijn Niet‑aangeboren Hersenletsel (NAH) en Arbeidsparticipatie heeft ontwikkeld. Momenteel worden er trainingen aan verzekeringsartsen gegeven over het toepassen van deze nieuwe richtlijn.

Werkconferentie

In april 2018 is de jaarlijkse werkconferentie van het KCVG gehouden. Centraal stond hoe het mogelijk is de kwaliteit van de onderzoeken te vergroten door gebruik te maken van de kennis, ervaring en kunde van de KCVG’ers. De deelnemers dachten mee over dilemma’s die junior onderzoekers in hun onderzoek ervaren en bespraken de mogelijkheid van alternatieven voor gerandomiseerd onderzoek met controlegroep bij KCVG‑onderzoeken. Verder was er aandacht voor zelfregie en zelfredzaamheid bij UWV‑klantgroepen.