Overtredingen inlichtingenplicht 2018

 

2018 t/m april

2017 t/m april

 

Aantal

%

Aantal

%

Aantal geconstateerde overtredingen

4.400

 

9.400

 

Opgelegde boetes

1.700

39%

5.400

57%

Opgelegde waarschuwingen

1.900

43%

2.900

31%

Geen boete of waarschuwing opgelegd

800

18%

1.100

12%

Processen-verbaal door Openbaar Ministerie

0

0%

0

0%

In de eerste 4 maanden van 2018 was het totaal geconstateerde benadelingsbedrag als gevolg van overtredingen van de inlichtingenplicht € 9,0 miljoen en is een bedrag van € 1,6 miljoen aan boetes opgelegd (in dezelfde periode in 2017 € 14,9 miljoen respectievelijk € 3,2 miljoen). Er zijn gemiddeld 1.100 afdoeningen per maand gerealiseerd (in totaal 4.400). Dit aantal is veel lager dan voorgaande jaren doordat er geen polissignalen meer zijn. Doordat we de door de klant opgegeven inkomsten voor de Wwz nu altijd met de gegevens in onze polisadministratie vergelijken, kunnen we bij de uitkeringsverstrekking rekening houden met die inkomsten. Hierdoor neemt het aantal terugvorderingen af. We gaan dit de komende jaren ook voor de andere wetten doen. Daardoor zal dit bedrag de komende jaren nog verder teruglopen.

Per 1 januari 2017 is als onderdeel van de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW‑wetgeving (de nieuwe Fraudewet) de mogelijkheid uitgebreid om een waarschuwing te geven in plaats van een boete.