Ondersteuning aan mensen met schulden 2018

Schulden kunnen het perspectief op werk en deelname aan de maatschappij in de weg staan. De wettelijke taak voor de uitvoering van schuldhulpverlening ligt in Nederland bij de gemeente. UWV wil zich richten op het voorkomen en niet laten verergeren van al bestaande schulden. UWV is zelf geen schuldhulpverlener maar ondersteunt klanten met schuldenproblematiek wel door voorlichting te geven, (dreigende) schulden te signaleren en klanten naar de juiste hulpverlenende instantie door te verwijzen. De signalerings- en doorverwijsfunctie beproeven we sinds februari 2018 in een pilot in samenwerking met de gemeente Amsterdam. Hierin onderzoeken medewerkers hoe zij in hun dagelijkse klantcontacten klanten met (mogelijke) financiële problematiek kunnen herkennen en hoe zij, via het Klantencontactcentrum in Goes, kunnen zorgen voor een ‘warme’ overdracht naar gemeenten of wijkteams. De tussenresultaten van de pilot zijn eind mei bekend. Aan de hand van deze resultaten wordt de pilot bijgesteld en desgewenst uitgebreid naar een of 2 andere districten.