Oordeel over klachten 2018

 

2018 t/m april

2017 t/m april

Oordeel

Aantal

%

Aantal

%

Gegrond

624

24,4%

570

19,6%

Ongegrond

429

16,8%

455

15,7%

Niet-ontvankelijk

53

2,1%

36

1,2%

Oordeel niet van toepassing

760

29,7%

1.230

42,3%

Geen oordeel

695

27,1%

614

21,1%

     

Totaal

2.561

100%

2.905

100%

In de eerste 4 maanden van 2018 hebben we 2.561 klachten afgehandeld. Een klein gedeelte daarvan was ingediend in 2017. Voor 99,6% van de klachten (doelstelling is 95%) lukte de afhandeling ervan binnen de wettelijke termijn van 6 weken, of – indien verdaagd – binnen 10 weken.

We lossen veel klachten vroegtijdig op. We zoeken kort na het indienen van de klacht contact met de klant om in goed overleg te komen tot een acceptabele oplossing. De op deze manier opgeloste klachten worden dan geregistreerd onder de noemer ‘oordeel niet van toepassing’. Het aantal klachten dat we zo oplossen is gedaald doordat we sinds 2017 vaker direct actie ondernemen om de onderliggende problemen in de uitvoering op te lossen, zodat we daarna minder klachten over hetzelfde onderwerp krijgen. Hierdoor daalt het percentage klachten ‘oordeel niet van toepassing’ en stijgen de overige percentages. Als de klacht niet gegrond en ook niet ongegrond verklaard kan worden, wordt de klacht geregistreerd onder de noemer ‘geen oordeel’.