Afhandeling (hoger) beroep 2018

 

2018 t/m april

2017 t/m april

Ontvangen beroepszaken

3.881

4.204

Beroep

2.796

2.984

Hoger beroep

837

964

Schadebesluit

235

286

Verzoekschriften

13

6

   

Afgehandelde beroepszaken

4.041

4.518

Beroep

2.985

3.346

Hoger beroep

823

719

Schadebesluit

214

445

Verzoekschriften

19

8

Wie het niet eens is met een formele beslissing van UWV, kan een bezwaar indienen. Wie het vervolgens niet eens is met de beslissing op dit bezwaar, kan daartegen in beroep gaan bij de rechtbank. Als de klant of UWV het niet eens is met de beslissing van de rechter, kan hoger beroep worden aangetekend bij de Centrale Raad van Beroep.

Het kan gebeuren dat UWV de beslissing wijzigt nadat bezwaar is aangetekend, of dat de rechtbank de beslissing van UWV vernietigt. Als de klant door deze onjuiste beslissing schade heeft geleden, kan hij om een schadevergoeding vragen. Wanneer UWV het verzoek om schadevergoeding (gedeeltelijk) afwijst, of er niet binnen 8 weken op reageert, dan kan de klant bij de bestuursrechter een verzoekschrift indienen om UWV te veroordelen tot een schadevergoeding.

In de eerste 4 maanden van 2018 ontvingen we 8% minder (hoger)beroepszaken dan in de eerste 4 maanden van 2017.