Belangrijkste gegevensafnemers 2018

 

Afgenomen gegevens

 

2018 t/m april

2017 t/m april

Belangrijkste afnemers inkomstenverhoudingen

  

Belastingdienst

131.538.151

154.145.583

UWV intern

91.002.313

83.735.250

Centraal Bureau voor de Statistiek

83.643.309

80.967.166

Sociale Verzekeringsbank

69.370.229

67.302.500

Gemeentelijke Sociale Diensten

4.345.489

3.181.669

Pensioenfondsen

0

36.927.762

   

Belangrijkste afnemers burgerservicenummers

  

Sociale Verzekeringsbank

69.027.821

66.959.734

UWV intern

10.849.628

12.299.548

Gemeentelijke Sociale Diensten

3.050.181

2.148.652

Belastingdienst

3.030.102

2.999.174

Deurwaarders

75.286

554.005

In onze polisadministratie stonden eind april 2018 19,7 miljoen inkomstenverhoudingen geregistreerd van een kleine 13,1 miljoen mensen. UWV levert uit de polisadministratie gegevens aan derden, zoals gemeenten, pensioenfondsen, de Belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). We verzorgen zogenoemde bulkleveringen, zoals een levering van het hele bestand van de polisadministratie aan het CBS. Daarnaast kunnen organisaties de polisadministratie raadplegen op het niveau van het burgerservicenummer (bsn). We leveren ook gegevens uit andere UWV‑bronsystemen, bijvoorbeeld aan (gerechts)deurwaarders en Justitie. De tabel toont welke organisaties de grootste gegevensafnemers waren.