Aantal Suwinet‑bevragingen 2018

Soort bericht

2018 t/m april

2017 t/m april

Arbeidsverleden (burgers)

1.905.646

2.223.329

Persoonsgegevens (o.a. UWV, gemeenten)

13.133.728

16.802.015

   

Totaal

15.039.374

19.025.344

Overheidsorganisaties kunnen via de applicatie Suwinet‑Inkijk persoonsgegevens van burgers inzien die bij verschillende partijen of basisregistraties zijn opgeslagen. Dat geldt ook voor onze polisadministratie. Een autorisatiesysteem zorgt ervoor dat deze overheidsorganisaties alleen gegevens kunnen inzien die zij nodig hebben voor het uitvoeren van hun wettelijke taak. De tabel geeft weer hoe vaak overheidsorganisaties welke gegevens via Suwinet‑Inkijk uit onze polisadministratie hebben opgevraagd.