Adequate medewerkers 2018

Onze medewerkers dragen met hun inzet en expertise wezenlijk bij aan de realisatie van de organisatiedoelstellingen en zorgen voor een wendbaar UWV dat mee kan gaan in zowel intern als extern gedreven ontwikkelingen. Het aantrekken van de economie is van directe invloed op het werkvolume en op het personeelsbestand van UWV. Door de steeds verdergaande automatisering en digitalisering verandert bovendien de aard van ons werk en zijn andere kennis en vaardigheden nodig. Taken komen te vervallen, terwijl de behoefte aan analyse en advisering rondom data toeneemt. Als gevolg hiervan is aan ongeveer 1.500 medewerkers premobiliteit aangezegd. Om daadwerkelijke boventalligheid zo veel mogelijk te voorkomen, streven we ernaar om de betreffende medewerkers van werk naar werk te begeleiden. De vraag naar verzekeringsartsen, arbeidsdeskundigen en mensen met kennis op het gebied van ICT blijft onverminderd hoog. UWV heeft voor deze functies een tekort aan personeel. Daarnaast zullen vanaf 2021 steeds meer medewerkers met pensioen gaan.

Voor een flexibele inzetbaarheid van onze medewerkers zijn vitaliteit, vakmanschap, en leren en ontwikkelen essentieel. We bevorderen daarom dat ze zich blijven ontwikkelen, zodat ze intern en extern kunnen doorstromen naar ander werk. We bieden hun daarvoor programma’s, ruimte en ondersteuning en stimuleren werkplezier. Bij de werving van nieuw personeel zetten we extra in op het bereiken van jongere kandidaten. UWV belicht daarbij uitdrukkelijk zijn maatschappelijke rol, missie en visie en positioneert zich als een goede en aantrekkelijke werkgever.

In de eerste 4 maanden van 2018 is het personeelsbestand ten opzichte van eind 2017 met 390 medewerkers afgenomen.