Ontwikkeling personeelsbestand 2018

         

Stand 30-4-2018

 

2018

2017

2016

2015

2014

2013

*2009

*2003

t.o.v. 1-1-2003

Medewerkers

         

Stand 1 januari

17.878

18.170

18.886

19.324

19.010

19.146

19.604

23.850

 

Stand 30 april

17.779

       

-6.071

Stand 31 december

 

18.169

18.435

19.225

19.563

19.057

20.931

23.690

 
          

Vast

         

Stand 1 januari

16.323

16.553

16.318

16.387

16.718

16.834

18.317

21.142

 

Stand 30 april

16.220

       

-4.922

Stand 31 december

 

16.403

16.449

16.236

16.371

16.629

17.969

20.760

 
          

Tijdelijk

         

Stand 1 januari

1.433

1.428

2.418

2.812

2.193

2.220

1.182

2.361

 

Stand 30 april

1.433

       

-928

Stand 31 december

 

1.599

1.801

2.840

3.066

2.329

2.873

2.569

 
          

Non-activiteitsregeling/

         

Wachtgeld

         

Stand 1 januari

122

189

150

125

99

92

105

347

 

Stand 30 april

126

       

-221

Stand 31 december

 

167

185

149

126

99

89

361

 
          

Fte's

         

Stand 1 januari

15.552

15.746

16.427

16.818

16.476

16.491

16.414

20.145

 

Stand 30 april

15.463

       

-4.682

Stand 31 december

 

15.763

15.993

16.741

17.056

16.502

17.812

20.136

 

Gemiddeld**

15.525

15.748

16.210

16.780

16.766

16.497

17.113

20.141

 
  • *Per 1 januari 2009 vond er een fusie plaats tussen UWV en CWI. De aantallen medewerkers en fte’s voor het jaar 2003 hebben uitsluitend betrekking op UWV. CWI had in de jaren voor 2009 circa 4.000 fte's.
  • **De methodiek om het gemiddeld aantal fte's te berekenen is met ingang van het jaarverslag over 2017 gewijzigd.

Onder invloed van de aantrekkende economie en de steeds verdergaande automatisering en digitalisering zullen de komende periode ongeveer 1.500 banen vervallen. Om boventalligheid zo veel mogelijk te voorkomen, streven we ernaar om de betreffende medewerkers van werk naar werk te begeleiden. In de eerste 4 maanden van 2018 is het personeelsbestand ten opzichte van eind 2017 met 390 medewerkers afgenomen.