Mobiliteit 2018

UWV wil een wendbare organisatie zijn met medewerkers die gezond, weerbaar en mobiel zijn. Bij reorganisaties streven we ernaar om boventalligheid zo veel mogelijk te voorkomen en uitstroom op andere manieren te laten verlopen; denk aan natuurlijke uitstroom en vroegtijdige doorstroming naar nieuwe of andere taken en rollen. Dankzij het actieve preventieve beleid zijn er in de eerste 4 maanden van 2018 slechts 4 medewerkers boventallig geworden.

        

Totaal

 

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2012

 

t/m april

      

t/m 2018

Instroom nieuwe boventallige medewerkers

4

30

181

205

225

323

362

1.330

         

Uitstroom boventallige medewerkers

62

208

198

255

297

247

174

1.441

Intern nieuwe baan

22

96

71

108

71

138

78

584

Extern nieuwe baan

3

7

13

12

8

11

12

66

Eigen bedrijf begonnen

1

2

3

2

4

6

3

21

Ontslagen

17

58

60

43

49

35

20

282

Overige oorzaken zoals pensioen

19

45

51

90

165

57

61

488

         

Totaalaantal nog boventallige medewerkers ultimo periode

150

207

385

405

452

510

431

2.540

Detachering intern

57

97

189

187

251

203

216

1.200

Detachering extern

6

12

32

23

29

32

38

172

Nog op zoek naar werk

87

98

164

195

208

275

177

1.204

Dankzij extra trainingen, gesprekken en voordrachten, en de toepassing van de remplaçantenregeling hebben in de eerste 4 maanden van 2018 al 62 collega‚Äôs een nieuwe uitdaging gevonden. Bij de remplaçantenregeling kunnen medewerkers van 60 tot 63,5 jaar op vrijwillige basis plaatsmaken voor een boventallige collega van 50 jaar of ouder. De vertrekkende medewerker, de remplaçant, gaat dan met vervroegd pensioen, met een aanvullende uitkering.

De beschikbaarheid van gemotiveerde en kwalitatief goed onderlegde medewerkers is van groot belang. In 2017 zijn sessies georganiseerd om voor elk organisatieonderdeel een strategisch meerjarenpersoneelsplan op te leveren. Deze plannen bieden zicht op de schaarse capaciteit voor cruciale functies en geven een leidraad hoe aan voldoende capaciteit te komen.