Diversiteit 2018

Bij UWV lopen tal van initiatieven op het gebied van diversiteit en inclusiviteit.

Eind april 2018 was 57,8% van de UWV’ers vrouw (eind 2017: 57,7%). In de eerste 4 maanden van 2018 bestond 61,7% van de nieuwe instroom uit vrouwen. Met het charter Talent naar de Top hebben we ons uitgesproken voor meer vrouwen in de top van de organisatie. Inmiddels wordt 39,5% van de leidinggevende posities op alle managementniveaus vervuld door vrouwen (34,1% in het eerste en tweede echelon en 40,5% in het derde en vierde echelon). In 2017 was dat 39,0% (en respectievelijk 31,7% en 40,3%). Onze doelstelling is het handhaven van de doelstelling dat in 2020 minstens 25% van de top (het eerste en tweede echelon) uit vrouwelijke werknemers bestaat.

 

2018 t/m april

2017

 

Aantal

%

Aantal

%

Totaal eerste en tweede echelon

126

100,0%

123

100,0%

Man

83

65,9%

84

68,3%

Vrouw

43

34,1%

39

31,7%

     

Totaal derde en vierde echelon

739

100,0%

740

100,0%

Man

440

59,5%

442

59,7%

Vrouw

299

40,5%

298

40,3%

     

Totaal

865

100,0%

863

100,0%

Met de ondertekening van het charter Diversiteit hebben we vastgelegd dat we ons actief zullen inzetten voor meer diversiteit en inclusiviteit op de werkvloer. Ons mission statement en actieplan zijn vervat in een manifest, dat eind 2017 is ondertekend. Met dit manifest maken we duidelijk wat we verstaan onder diversiteit en inclusiviteit, waarom we het belangrijk vinden en wat we in de praktijk gaan doen. Prioriteit in 2018 hebben het verbinden van de verschillende lopende initiatieven op het gebied van diversiteit en het ontwikkelen van een duidelijk programma. Daarbij zullen we actief de samenwerking zoeken met onze diversiteitsnetwerken. Ook geven we op ambitieuze wijze invulling aan de banenafspraak.