Inclusiviteit 2018

Doel van het project Banenafspraak is om UWV meer divers te maken en te voldoen aan de opdracht vanuit de landelijke banenafspraak om 125.000 banen te creëren voor personen uit het doelgroepregister. Onze ambitie is om zelf eind 2020 in totaal rond de 500 medewerkers in het kader van de banenafspraak in dienst te hebben. Inmiddels werken in totaal 290 medewerkers uit het doelgroepregister binnen UWV. Het gaat hierbij zowel om aangepaste als om reguliere functies, grotendeels structureel en deels tijdelijk. We hebben met onze facilitaire samenwerkingspartners unieke afspraken gemaakt om binnen onze facilitaire dienstverlening plekken voor medewerkers uit de doelgroep te realiseren. De inspanningen zijn verder gericht op verduurzaming van inclusief werkgeverschap en het behoud van de bestaande, specifiek voor de doelgroep gecreëerde, arbeidsplaatsen en de vervulling ervan door mensen uit de doelgroep.

Mensen die moeite hebben weer aan het werk te komen, geven we de kans om bij de afdeling Klantencontact werkervaring op te doen, zich verder te ontwikkelen en mbo‑vakdiploma’s te halen. We richten ons op mensen die langer dan 6 maanden onvrijwillig buiten het arbeidsproces hebben gestaan. Onze uitzendpartners selecteren deze mensen. In 2018 zijn in de eerste 4 maanden 17 medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt gestart. Dat zijn er veel minder dan in eerdere jaren. Dat komt doordat het aantal telefonische contacten sterk is teruggelopen waardoor de afdeling Klantencontact minder medewerkers nodig heeft.