ICT‑prioriteit stabiliteit, continuïteit en informatiebeveiliging 2018

De afgelopen jaren is de basis van ons ICT‑landschap op orde gebracht. Preventief onderhoud is structureel ingeregeld en monitoring wordt geleidelijk verder ontwikkeld. De focus voor verdere verbetering komt te liggen op ontkoppeling van het applicatielandschap, het verkleinen van afhankelijkheden tussen systemen. Daarmee is de invulling van deze prioriteit geen routine geworden. Complex blijven projecten waarbij verbetering van de robuustheid samenloopt met functionele verbetering of verandering van het werkproces. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de verbetering van de rapportagevoorzieningen die het werk van onze sociaal‑medische professionals ondersteunen. Dit proces kent daardoor een langere doorlooptijd. Een eerste implementatie voorzien we in de tweede helft van dit jaar.

Daarnaast werken we aan een robuust werkgeversportaal. Omdat dit een complex traject betreft, houden we er rekening mee dat deze strategische doelstelling dit jaar mogelijk niet volledig wordt gehaald.