ICT‑prioriteit vereenvoudiging en modernisering 2018

Vereenvoudiging en modernisering, waaronder het vernieuwen en vervangen van bestaande ICT, is de komende jaren nodig om het ICT‑landschap van UWV wendbaarder te maken en de verdergaande digitalisering te ondersteunen. Het tijdig vervangen van verouderde ICT‑componenten draagt ook bij aan het behoud van stabiliteit en continuïteit op de langere termijn.

Minder betaalstraten

Door het aantal betaalstraten te verminderen, wordt ons ICT‑landschap minder complex en kunnen we in de toekomst makkelijker moderniseren. Op 1 januari 2018 is met de succesvolle afronding van het project 1UBO‑AW (1 uniforme betaalomgeving voor de arbeidsongeschiktheidswetten) een belangrijke stap in dit opzicht gezet. We zijn in deze verslagperiode gestart met het project om over te gaan op 1 uniforme betaalomgeving voor de WW (1UBO‑WW). De BIT‑toets hiervoor bevindt zich in de afrondende fase.

Datacenterdienstverlening

Een ander belangrijk project is het opnieuw contracteren van datacenterdienstverlening. We zetten in op snellere levertijden, flexibel op- en afschalen en cloud‑/virtualisatietechnieken. De aanbesteding loopt. Er zijn voldoende aanbiedingen ontvangen; de beoordeling daarvan is gestart. We verwachten dat we eind 2018 een nieuw contract voor de datacenterdienstverlening kunnen afsluiten.

Uniforme portaaltechnologie

De migratie van onze portalen werk.nl en uwv.nl naar 1 uniforme portaaltechnologie is een ander majeur project. We optimaliseren daarbij de wendbaarheid en beveiliging. In 2017 is de initiatiefase afgerond van de eerste stap (Transitie werk.nl). De BIT‑toets is in een afrondende fase. We willen zorgen voor een voor klanten logische verdeling van functies tussen uwv.nl en werk.nl. We bekijken daarbij in hoeverre het mogelijk is het ontvlechten van de diensten uit werk.nl te combineren met de Transitie werk.nl. Een goede afbakening vraagt meer tijd dan verwacht. In 2019 wordt werk.nl overgezet naar een nieuwe technologie. In 2020 doen we dit ook met uwv.nl.

Overige modernisering

Om de verdere digitalisering van onze bedrijfsprocessen mogelijk te maken, hebben we een gemeenschappelijke e‑dossierfunctionaliteit ontwikkeld. Deze wordt nu geleidelijk in gebruik genomen. De modernisering van ons datawarehouse loopt (project Datafabriek). Hiermee geven we invulling aan ambities als een hogere wendbaarheid, kwaliteit en beschikbaarheid van data. De aanbesteding voor de te verwerven tooling is inmiddels gestart en er is aanvullende informatie opgesteld voor de inschrijvers. Een BIT‑toets wordt voorbereid. Dit traject loopt tot nu toe volgens verwachting.