ICT‑prioriteit functionele doorontwikkeling en baten 2018

Sinds half september 2017 wordt een gedeelte van de WW‑aanvragen geautomatiseerd afgehandeld (straight through processing), dus zonder menselijke tussenkomst. Voor de klant betekent geautomatiseerde afhandeling een snellere doorlooptijd van de aanvraag en dus eerder duidelijkheid. Met de afronding van de eerste stap (het project Herontwerp bedrijfsprocessen WW) is bereikt dat circa 7% van de aanvragen volledig geautomatiseerd wordt afgehandeld. We werken nu in een vervolgproject aan verdere verbeterstappen om dit percentage te verhogen. De eerste aanpassingen zijn gepland in september 2018. We zijn bezig om de formulieren die nu nog op papier worden uitgewisseld, te digitaliseren. Hiervoor is een straat ingericht die dit op gestandaardiseerde wijze voor elkaar krijgt.

Daarnaast werken we aan het digitaliseren van het werk bij de divisies Bezwaar en Beroep en Handhaving. Ondanks dat deze projecten vertraging hebben opgelopen, verwachten we deze strategische doelstelling wel tijdig te realiseren.