Doelmatige uitvoerder 2018

UWV is een doelmatige uitvoerder. De uitvoeringskosten (de uitgaven voor onder meer personeel, huisvesting en automatisering) zijn relatief laag. In de eerste 4 maanden van 2018 bedroegen de totale uitvoeringskosten van UWV € 554,2 miljoen. Dat is 6,7% van de totale lasten van UWV.

In de periode 2002‒2011 heeft UWV al ruim € 900 miljoen aan bezuinigingen gerealiseerd. Voor de periode 2012‒2018 is de bezuinigingsopdracht in totaal ongeveer € 489 miljoen. Daarvan is in de eerste 4 maanden van 2018 de resterende € 22 miljoen gerealiseerd.

De gerealiseerde reguliere kosten (het bedrag exclusief project- en frictiekosten) in de eerste 4 maanden van 2018 zijn met € 521,1 miljoen vrijwel op hetzelfde niveau als in de eerste 4 maanden van 2017 (€ 519,4 miljoen). Over de eerste 4 maanden van 2018 is een budgetonderschrijding van € 13,7 miljoen gerealiseerd (2,6%).

Het begrotingsresultaat van de eerste 4 maanden is nihil. Na onttrekking van reserves verwachten wij dat dit voor geheel 2018 ook nihil blijft.