Passend werkaanbod voor langdurig werklozen 2019

Met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) hebben we afgesproken dat we jaarlijks een passend werkaanbod (PaWa) doen aan ten minste 5.000 WW‑gerechtigden die 12 maanden of langer werkloos zijn en aan WW‑gerechtigden die inmiddels 6 maanden werkloos zijn en op grond van hun arbeidsmarktpositie het risico lopen langdurig werkloos te blijven. Bij deze intensieve aanpak bieden we de werkzoekende 2 vacatures aan bij werkgevers die bereid zijn om langdurig werklozen aan te nemen, regelen we de sollicitatiegesprekken bij werkgevers en vragen we achteraf bij zowel werkzoekende als werkgever na hoe het gesprek is verlopen. Op deze manier willen we zoveel mogelijk WW’ers die het niet is gelukt om binnen 1 jaar werk te vinden, bemiddelen naar werk. Na 6 maanden werkloosheid is alle arbeid passend, ongeacht het opleidings- of werkniveau van de werkzoekende. De werkzoekende mag een aanbod van passende arbeid niet weigeren.

 

2019

2018

 

t/m april

t/m april

Afgerond passend werk aangeboden met intensieve dienstverlening

1.630

1.504

Klant aangenomen op bij werkgever uitgezochte vacature

907

839

Klant niet aangenomen op bij werkgever uitgezochte vacature

651

594

Klant heeft afgezien van uitkering

2

3

Klant heeft zelf andere baan gevonden

70

68

We zetten een passend werkaanbod niet in voor langdurig werklozen die een re‑integratietraject volgen, minder dan 12 uur per week beschikbaar zijn voor werk, minder dan 1 maand voor het einde van hun recht op uitkering zitten, of vrijgesteld zijn van sollicitatieplicht. In de eerste 4 maanden van 2019 heeft deze intensieve aanpak geleid tot 1.630 aanbiedingen van een passend werkaanbod. In 651 gevallen werd de kandidaat niet aangenomen. Bij 11% daarvan was er sprake van (mogelijk) verwijtbaar gedrag van de werkzoekende. Als een passend werkaanbod wegens verwijtbaar gedrag niet leidt tot werkhervatting, dan wordt de uitkering geheel of gedeeltelijk beëindigd.