Uitstroom naar werk vanuit een WW‑uitkering 2019

In de eerste 4 maanden van 2019 heeft UWV van 52.000 mensen de WW‑uitkering beëindigd wegens werkhervatting (eerste 4 maanden van 2018: 62.600). Deze daling is in lijn met de daling van het aantal WW‑uitkeringen. Het aantal van 52.000 is inclusief 9.700 mensen die na werkhervatting geen inkomstenformulier meer hebben ingevuld (eerste 4 maanden van 2018: 10.800) en 1.000 mensen die na werkhervatting afzien van hun resterende kleine WW‑uitkering (eerste 4 maanden van 2018: 1.900). Daarnaast waren er bijna 3.000 mensen die vanuit de WW aan de slag gingen als zelfstandige. Verder waren er eind april 2019 70.800 mensen aan het werk met een aanvulling vanuit de WW (eerste 4 maanden van 2018: 92.200). Binnen de groep 50‑plussers zijn er grote verschillen: 60‑plussers verlaten de WW minder vaak vanwege werk en vaker omdat ze aan het eind van hun uitkering zijn gekomen.