Uitstroom uit de Ziektewet 2019

Vangnetcategorie

2019

2018

 

t/m april

t/m april

Zwangerschap

24.700

23.900

Uitzendkrachten

17.300

14.300

Flex overig (stagiairs, oproepkrachten, overige bijzondere dienstverbanden)

6.500

6.100

Ontslag (einde dienstverband)

13.000

17.000

Zieke werklozen

21.000

27.500

Vrijwillig verzekerden

2.100

2.400

No-riskpolis

29.600

25.400

Overig

200

200

   

Totaal

114.400

116.800

In de eerste 4 maanden van 2019 werden 2% minder Ziektewet‑uitkeringen beëindigd dan in dezelfde periode in 2018: 114.400 tegenover 116.800. De tabel toont het aandeel van de verschillende vangnetcategorieën binnen de uitstroom uit de Ziektewet.