Nieuwe uitkeringen 2019

Het verzorgen van uitkeringen aan werkloze, zieke of arbeidsongeschikte werknemers is een van de kerntaken van UWV. Zij kunnen rekenen op een betrouwbare en snelle uitkeringsverzorging. WW’ers en arbeidsbeperkten met arbeidsvermogen bieden we zo de rust om zich voor te bereiden op en te werken aan werkhervatting. In de eerste 4 maanden van 2019 kenden we 304.939 nieuwe uitkeringen toe. De tabel toont het aantal nieuwe uitkeringen voor de belangrijkste wetten die UWV uitvoert.

 

2019 t/m april

2018 t/m april

%

WW

121.281

 

123.302

 

-2%

Arbeidsongeschiktheidswetten

16.964

 

16.603

 

2%

WIA

15.025

 

14.823

 

1%

WGA

 

11.057

 

10.841

2%

IVA

 

3.968

 

3.982

0%

WAO

162

 

285

 

-43%

WAZ

15

 

9

 

67%

Wajong

1.762

 

1.486

 

19%

oWajong

 

336

 

358

-6%

Wajong 2010

 

436

 

300

45%

Wajong 2015

 

990

 

828

20%

Ziektewet

102.627

 

100.955

 

2%

Wazo

64.067

 

45.960

 

39%

      

Totaal

304.939

 

286.820

 

6%