AKC 2019

Het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum, opgericht in 2009, verzamelt, ontwikkelt, verspreidt en evalueert onderbouwde wetenschappelijke kennis en stimuleert het gebruik daarvan door arbeidsdeskundigen. De AKC kennisagenda sluit aan bij de UWV Kennisagenda. Sinds de onderzoekaanbesteding in 2016 wordt vooraf een implementatieplan opgesteld om te borgen dat de kennis in de praktijk kan worden benut. UWV en de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA) zijn de samenwerkende partijen in de stichting. De huidige directeur van het AKC stopt per januari 2020. Er is voor gekozen om de vacature die vrijkomt in te vullen met 2 parttimefuncties, die van directeur en programmamanager. De selectiegesprekken zijn inmiddels gestart.

Kennisagenda Mens-Werk-Inkomen

In 2018 zijn tijdens rondetafelbijeenkomsten, waarbij ook vertegenwoordigers van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en UWV aanwezig waren, de speerpunten van het nieuwe onderzoeksprogramma uitgewerkt: Technologie en inclusieve arbeid, Inclusie en arbeid, Duurzamere inzetbaarheid en Flexibilisering van arbeid. Op basis van deze 4 kennisthema’s stelt het AKC, in 2019 met andere kennisinstituten als UWV, het Kennisplatform Werk en Inkomen (KWI), ZonMw, het CAOP en universiteiten, een gezamenlijke Nationale Kennisagenda Mens‑Werk‑Inkomen op voor de komende jaren. De contouren van deze agenda zijn in januari 2019 besproken met de stakeholders van het AKC en zijn voor een deel vertaald in concrete AKC‑activiteiten. Deze zijn goed afgestemd op de onderzoeken van andere partijen met betrekking tot een inclusievere arbeidsmarkt.

Onderzoekprogramma

Er lopen momenteel 2 promotieonderzoeken van arbeidsdeskundigen. In juni 2019 zijn de resultaten gepubliceerd van het flexibiliseringsonderzoek. Deze zijn vertaald in de online Keuzetool‑Arbeidsflexibiliteit. Van de 5 pilots die het AKC had ingediend voor de Challenge Technologie voor Inclusie zijn er 3 met subsidie gehonoreerd. Een postdoctorale researcher en een promovenda werken bij lector dr. Shirley Oomens aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) aan nieuwe onderzoekvoorstellen rond psychosociale arbeidsbelasting. Dit promotieonderzoek loopt tot 2021.