KCVG 2019

Het Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde (KCVG) is in 2005 opgericht om wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de verzekeringsgeneeskunde te bevorderen en meer wetenschappelijke onderbouwing aan de verzekeringsgeneeskunde te geven. In het KCVG werken UWV, Amsterdam UMC en het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) samen. Per 2015 is de samenwerking tussen de universiteiten en UWV opnieuw verlengd voor de duur van 5 jaar. UWV staat daarbij garant voor de financiering van reeds gestarte promotietrajecten.

Bestuur

Om efficiënter te kunnen sturen, is de programmaraad vervangen door een bestuur. De helft van de leden daarvan heeft ook zitting in het dagelijks bestuur. Dit bestuur ontwikkelt momenteel een visie op de wijze waarop de samenwerking binnen het KCVG na 2020 kan worden voortgezet. Verbreding binnen het domein arbeid en gezondheid en regionalisatie via de academisch werkplaatsen wordt hierin specifiek meegenomen.

Promoties

Er lopen binnen het KCVG tal van onderzoeksprojecten. Nieuwe projecten worden getoetst aan de UWV Kennisagenda en moeten zich richten op praktijkgerichte en voor de verzekeringsgeneeskunde toepasbare uitkomsten. Verzekeringsartsen kunnen promotieonderzoek doen onder begeleiding van senior onderzoekers. Inmiddels zijn meerdere artsen van UWV bij het KCVG gepromoveerd. De onderzoeksresultaten worden op verschillende manieren ingezet binnen UWV, waarbij opname van kennisproducten in de opleiding de meestgebruikte methode is. Er is weer 1 vacature voor een promotieplaats voor een verzekeringsarts vrijgekomen. Hiervoor zijn de selectiegesprekken nog gaande.

Werkconferentie

Op 8 en 9 april 2019 vond de inmiddels dertiende Werkconferentie van KCVG plaats in Almere, met onderzoekers van het Amsterdam UMC, UMCG en UWV. Deze jaarlijkse werkconferentie heeft tot doel de kwaliteit van de KCVG‑onderzoeksprojecten te optimaliseren en de onderlinge contacten tussen medewerkers (contactpersonen van academische werkplekken) te bevorderen. Dit jaar stond het betrekken van klanten bij KCVG‑onderzoek centraal. Analoog aan de toenemende aandacht voor patiëntenparticipatie in medisch onderzoek bestaat ook binnen het KCVG de behoefte om het perspectief van klanten bij onderzoek te betrekken. De specifieke en unieke ervaringsdeskundigheid van klanten kan bijdragen aan onderzoek op maat dat aansluit op hun behoeften. Klantenparticipatie kan aldus leiden tot verhoging van de kwaliteit van onderzoek en de uiteindelijke dienstverlening aan onze klanten.