Klachtsoorten 2019

Klachtsoort

2019 t/m april

2018

Dienstverlening

51,8%

n.v.t.

Informatie/communicatie*

n.v.t.

39,0%

Betaling

17,7%

16,3%

Bejegening

21,8%

25,8%

Begeleiding/behandeling*

n.v.t.

8,6%

Bereikbaarheid/toegankelijkheid

5,4%

5,0%

Behandelingsduur*

n.v.t.

3,6%

Overige

3,3%

1,7%

   

Totaal

100%

100%

  • * Met ingang van 2019 is de registratie van klachtsoorten gewijzigd. Klachten over informatie/communicatie, begeleiding/behandeling en behandelingsduur worden nu geregistreerd onder de nieuwe noemer dienstverlening.

In de eerste 4 maanden van 2019 ontvingen we 2.703 klachten, 2% meer dan in dezelfde periode in 2018. Onder een klacht verstaan we iedere uiting van ongenoegen over een gedraging, handeling of nalatigheid van (een medewerker van) UWV.

De meeste klachten gingen over de dienstverlening en dan vooral over onjuiste, tegenstrijdige of onvoldoende informatie, of over de manier waarop klanten door UWV‑medewerkers werden bejegend.