Vertrouwen in vakmanschap 2019

Met hun inzet en vakmanschap dragen de medewerkers van UWV in belangrijke mate bij aan de realisatie van de organisatiedoelstellingen. We stimuleren hen om hun kennis en kunde te blijven ontwikkelen en zelf de regie te nemen in de ontwikkeling van hun loopbaan. Feedback en goede gesprekken tussen medewerker en leidinggevende zijn daarbij onmisbaar. Daarnaast wil UWV een aantrekkelijke en inclusieve werkgever zijn, waar iedereen zich welkom voelt en gewaardeerd wordt. We bevorderen dat UWV‑medewerkers fit en vitaal zijn en zich blijven ontwikkelen.

In het laatste kwartaal van 2017 startte een traject waarmee we de bouwstenen verzamelden voor de koers van UWV voor de komende jaren: Vertrouwen in vakmanschap, UWV‑strategie 2018–2022. Hierbij werd duidelijk dat onze medewerkers behoefte hebben aan duidelijke kaders en aan vertrouwen om daarbinnen hun werk te doen, en dat vakmanschap ontwikkelen een blijvend thema is. Vakmanschap betekent allereerst dat een medewerker zijn kennis en kunde effectief en klantgericht in de praktijk brengt. Ook verlangt het dat de medewerker inzicht heeft in de context van zijn werk en in de reden waarom onze politieke opdrachtgevers hun keuzes hebben gemaakt. Met het oog op dit vakmanschap leggen we de nadruk op leren en ontwikkelen, resultaatgerichtheid, samenwerken en werken op basis van bewezen succesvolle methoden en technieken. We ontwikkelen in dat kader bijvoorbeeld samen met 2 hogescholen een onderwijsprogramma voor adviseurs met klantcontact. Er is inmiddels een maatwerkopleiding voor UWV ontwikkeld en deelnemers worden geworven. Na de zomer start de opleiding.

Alle UWV‑medewerkers kunnen gebruikmaken van een online leren‑en‑ontwikkelenomgeving. Inmiddels is er een nieuwe Europese aanbesteding gestart op het gebied van leren en ontwikkelen, deze wordt eind 2019 afgerond. In de werkplaats Vakmanschap in leiderschap onderzoeken leidinggevenden met elkaar hoe ze het best medewerkers kunnen stimuleren om te werken vanuit vakmanschap. Een aparte werkgroep heeft verkend wat nodig is om de ontwikkeling van vakmanschap algemeen en specifiek goed te borgen. In het eerste tertaal is verder het onderzoek naar vertrouwen in vakmanschap afgerond. De bevindingen en aanbevelingen zijn gepresenteerd en de uitkomsten worden meegenomen en verwerkt in het programma Vertrouwen in vakmanschap.