Verzuim 2019

We hebben sinds enkele jaren te maken met een licht structurele stijging van het verzuim onder ons personeel. Ook bij UWV zijn de gevolgen merkbaar van maatschappelijke en economische veranderingen en trends zoals de toenemende arbeidsparticipatie van vrouwen, de vergrijzing van de beroepsbevolking, druk op de werk‑privébalans, en veranderende functies en functie‑eisen als gevolg van automatisering en digitalisering. Dit vraagt ook om een voortdurende aanpassing van de verzuimaanpak. Inmiddels is 58% van onze medewerkers vrouw, de gemiddelde leeftijd binnen UWV ligt daarnaast 15% hoger dan gemiddeld op de arbeidsmarkt en steeds meer medewerkers combineren hun werk met mantelzorg. Daarnaast veroorzaakt verandering van werk en functie soms spanning.

In de eerste 4 maanden van 2019 is gesproken met de directeuren van alle bedrijfsonderdelen en experts op het gebied van verzuimbeheersing. Doel van die gesprekken is dat de bedrijfsonderdelen een concreet plan van aanpak maken met ruimte voor maatwerkondersteuning en maatregelen die het verzuim zichtbaar beheersbaar maken. Het gaat dan bijvoorbeeld om investeringen in demedicalisering (het loskoppelen van ziekte en verzuim) en het bevorderen van de vitaliteit van medewerkers. Verder kan het gaan om hulp aan medewerkers bij het vinden van een balans tussen werk en privé en maatwerkafspraken bij mantelzorgtaken. We streven ernaar met dit soort interventies het ziekteverzuim terug te dringen naar het landelijk gemiddelde (rond de 4%).

Voor de periode 2019–2021 is een meerjarenprogramma ontwikkeld dat gericht inzet op maatwerk, met de focus op preventie. Daarbij is er bijzondere aandacht voor vitaal met pensioen gaan en voor de positie van vrouwen in het bedrijf. Inmiddels is er een aantal (sub)programma’s gestart. Zo worden voorbereidingen getroffen voor een masterclass gericht op verzuimbeheersing en beïnvloeding voor het eerste en tweede echelon en is bij een bedrijfsonderdeel een pilot gestart gericht op verzuim en gedrag. Verder ondersteunen we de verzuimaanpak van bedrijfsonderdelen met een expertiseteam dat hulp biedt bij complexe medische problematiek. Ook wordt een hrm‑platform ingericht waar vragen besproken kunnen worden.