Diversiteit en inclusiviteit 2019

UWV wil een nog diverser en inclusiever personeelsbestand. We willen dat iedereen zich binnen UWV gewaardeerd, gerespecteerd en op zijn gemak voelt. En we willen dat UWV zoveel mogelijk een afspiegeling is van de maatschappij. Hier hoort ook bij dat we mensen met afstand tot de arbeidsmarkt binnen UWV een arbeidsplek bieden. We hebben ons ten doel gesteld om in het kader van de banenafspraak in de periode tot eind 2020 500 duurzame arbeidsplaatsen op maat te creëren. Intussen hebben we er 324 gerealiseerd. Om deze collega’s op de werkplek te begeleiden, heeft UWV ruim 300 opgeleide medewerkers. In september 2018 is een traject gestart om jaarlijks aan 12 personen uit het doelgroepregister voor de banenafspraak een kennismakings- en inwerkperiode aan te bieden voor een secretariaatondersteunende functie en hen hierna te laten doorstromen. Inmiddels zijn 5 deelnemers gestart. We bieden weer ruim 130 net afgestudeerde jongeren de kans om werkervaring op te doen via onze traineepool. Binnen de traineepool 2019 werken 11 hoogopgeleide jongeren met een arbeidsbeperking en 19 hoogopgeleide jonge statushouders. Deze laatsten zijn in 2018 gestart met een inwerkperiode, inclusief een taaltraining bij de Universiteit van Amsterdam. Intussen draaien zij volop mee op hun werkplek.

 

2019 t/m april

Eind 2018

 

Aantal

%

Aantal

%

Totaal eerste en tweede echelon

121

100,0%

126

100,0%

Man

76

62,8%

79

62,7%

Vrouw

45

37,2%

47

37,3%

     

Totaal derde en vierde echelon

733

100,0%

729

100,0%

Man

417

56,9%

424

58,2%

Vrouw

316

43,1%

305

41,8%

     

Totaal eerste t/m vierde echelon

854

100,0%

855

100,0%

Man

493

57,7%

503

58,8%

Vrouw

361

42,3%

352

41,2%

In de eerste 4 maanden van 2019 bestond 60,7% van de nieuwe instroom uit vrouwen; eind april 2019 was 58,5% van de UWV‑medewerkers vrouw (eind 2018 58,3%). Met het charter Talent naar de Top hebben we ons uitgesproken voor meer vrouwen in de top van de organisatie. Onze doelstelling is dat in 2020 minstens 25% van de top (het eerste en tweede echelon) uit vrouwelijke werknemers bestaat. In de eerste 4 maanden van 2019 nam het aandeel vrouwen in de top ten opzichte van eind 2018 met 0,1 procentpunt af tot 37,2%. In het derde en vierde echelon steeg het met 1,3 procentpunt tot 43,1%. Eind april 2019 namen vrouwen in totaal 42,3% van de leidinggevende functies in.