Instroom UWV‑medewerkers naar leeftijd 2019

Instroom naar leeftijd

2019 t/m april

2018

 

Aantal

%

Aantal

%

T/m 24 jaar

74

10,5%

115

9,9%

25–34 jaar

312

44,3%

466

40,1%

35–44 jaar

122

17,3%

224

19,3%

45–54 jaar

119

16,9%

209

18,0%

55–65+ jaar

77

11,0%

147

12,7%

     

Totaal

704

100,0%

1.161

100,0%

UWV wil naast de kennis en ervaring van de 45‑plussers binnen de organisatie, meer gebruikmaken van de inbreng van jongere medewerkers. Bij de werving van nieuw personeel zetten we daarom extra in op het bereiken van jongere kandidaten. In de eerste 4 maanden van 2019 hebben we 386 medewerkers aangenomen die jonger zijn dan 35 jaar (54,8% van de totale instroom). Medewerkers jonger dan 35 jaar vormden eind april 2019 13,1% van het totale personeelsbestand. We blijven jongere medewerkers actief werven.