Moderniseren en vernieuwen ICT-landschap 2019

We prioriteren onze projecten sinds 2016 op basis van het meerjarig UWV Informatieplan (UIP) dat we jaarlijks actualiseren. De actuele versie van dit plan hebben we eind 2018 aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de Tweede Kamer aangeboden. We constateren dat het UIP bijdraagt aan een gestructureerde planning en een stabielere projectportfolio en dat het ervoor zorgt dat de juiste projecten worden uitgevoerd om de strategische doelstellingen te realiseren. Voor 2019 zijn in het UIP 13 strategische doelstellingen gedefinieerd. Per doelstelling is een project ingericht. In dit verslag lichten we, aan de hand van de 4 UIP‑categorieën, kort toe welke resultaten in de eerste 4 maanden van 2019 zijn bereikt. Niet alle strategische doelstellingen uit het vorige UIP zijn in 2018 gerealiseerd. Over de status van deze doelstellingen rapporteren we ook in dit verslag.

Verantwoorden

Samen met het ministerie van SZW informeren we onze belangrijkste stakeholders over de ontwikkeling van onze ICT en wat dit voor hen betekent. Dat doen we onder andere via het Rijks ICT‑dashboard. Dit dashboard biedt informatie over grote projecten met een substantiële ICT‑component bij ministeries en zelfstandige bestuursorganen, zoals UWV. Zulke projecten komen ook in aanmerking voor een beoordeling door het Bureau ICT‑toetsing (BIT) op de risico’s en de slaagkans. De voortgang op de strategische doelstellingen in het UWV Informatieplan vormt een terugkerend onderwerp in de overleggen met het ministerie van SZW.

Manifestgroep

UWV neemt deel aan de Manifestgroep, een informeel samenwerkingsverband van 15 uitvoeringsorganisaties. Onder de Manifestgroep zijn diverse communities en de architectuurraad werkzaam.

IV-transitie

Met de IV‑transitie zet UWV in op de verdere professionalisering van de brede informatievoorzienings (IV)‑organisatie. In de eerste 4 maanden van 2019 hebben de ondernemingsraad en de raad van bestuur van UWV uitgebreid met elkaar gesproken over de verdere implementatie van de IV‑transitie. Gezamenlijk is afgesproken om de IV‑transitie in het praktijkjaar dat binnenkort start stapsgewijs en proefondervindelijk vorm en inhoud te geven. Deze afspraak is in april 2019 vastgelegd in een convenant. Het proces van leren en verbeteren zal ook daarna doorlopen.