Huisvesting 2019

UWV heeft geen panden in eigendom, we huren alleen. Om besparingen te kunnen realiseren, voeren we heronderhandelingen voor locaties waarvan zeker is dat UWV daar langdurig zal verblijven. In de grote steden is de kantorenmarkt krapper geworden, waardoor besparingen op de huurprijs moeilijker worden. We verwachten dat de huurprijzen de komende jaren blijven stijgen. Eind april 2019 liep voor 2 panden een heronderhandeling.

 

Stand per

Stand per

 

eind april 2019

eind 2018

Aantal panden in portefeuille

70

70

Aantal vierkante meters

354.000

357.800

Aantal te huisvesten fte’s*

*17.281

*17.063

  • * Deze aantallen zijn inclusief flexkrachten en externe inhuur.

UWV had eind april 2019 70 panden in portefeuille, hetzelfde aantal als eind 2018. Wel is het aantal vierkante meters in de eerste 4 maanden van 2019 verminderd met 3.800. De gerealiseerde kosten blijven binnen de begroting. Het aantal te huisvesten fte’s is in de eerste 4 maanden van 2019 toegenomen met 218. De druk op huisvesting is dan ook verder gestegen; er is vrijwel geen leegstand. We verwachten daarom dat het aantal kantoorpanden en vierkante meters de komende tijd iets zal toenemen.