Rechtmatigheid aanbestedingen 2019

UWV werkt met publieke middelen. We vinden het uitermate belangrijk dat die middelen rechtmatig worden besteed. Daarom hanteert UWV de regels van de Aanbestedingswet 2012. Daarvan wijken we slechts bij uitzondering af, in het belang van onze bedrijfscontinuïteit en met toestemming van de raad van bestuur. De raad van bestuur verleent alleen een akkoord als de afwijking noodzakelijk is voor een ongestoorde dienstverlening aan de klant, want die staat voor UWV voorop. Soms levert een te strikte keuze voor rechtmatigheid forse risico’s op, in financieel opzicht en/of voor de continuïteit van onze dienstverlening aan de klant. Dan besluit UWV om geen nieuwe aanbesteding te starten, of om daar langer de tijd voor te nemen om zo een zorgvuldige overgang naar een nieuwe leverancier te borgen. We werken er voortdurend aan om de bestaande onrechtmatigheid op te heffen. We onderzoeken per situatie de oorzaken van de bestaande onrechtmatigheid, zodat wij adequate maatregelen kunnen treffen.

In 2018 hebben we een dynamisch inkoopsysteem ingericht waarmee we vanaf 2019 artsen op rechtmatige wijze kunnen inhuren. Er zijn ook aanbestedingen afgerond voor strategische adviesdiensten en communicatieadviseurs. De resultaten hiervan worden nu zichtbaar: de onrechtmatige externe inhuur is in de eerste 3 maanden van 2019 gedaald tot € 13,9 miljoen. In de eerste 3 maanden van 2018 was het nog € 27 miljoen.

Conform de wettelijke regels betrekken we bij de berekening van onrechtmatigheid de totale kosten over de gehele periode van onrechtmatigheid en verantwoorden deze in het jaar van de onrechtmatige handeling. In de eerste 3 maanden van 2019 is, om de bedrijfscontinuïteit te garanderen, een contract ter waarde van € 4,0 miljoen onrechtmatig verlengd. In dezelfde periode is daarnaast een onrechtmatigheid van uitgaven vastgesteld van € 4,4 miljoen.

De totale onrechtmatigheid van inkopen en uitgaven bedraagt in de eerste 3 maanden van 2019 € 22,3 miljoen.