Inzet voorzieningen 2019

In de eerste 4 maanden van 2019 hebben we 15.859 werkvoorzieningen ingezet voor mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering. De uitgaven voor deze voorzieningen bedroegen in de eerste 4 maanden van 2019 € 24,2 miljoen en blijven daarmee ruim binnen het voor deze periode beschikbare budget van € 28,3 miljoen. Ten opzichte van 2018 zijn de uitgaven licht gedaald. Dat komt vooral doordat we minder interne en externe jobcoaching hebben toegekend. Het aantal toekenningen voor intermediaire voorzieningen ligt veel lager dan in de vergelijkbare periode in 2018. Dit komt doordat we al eind 2018 zijn gestart met het toekennen van de jaarlijkse continueringen voor 2019.

Ingezette werkvoorzieningen

2019

2018

 

t/m april

t/m april

Intermediaire voorzieningen

875

1.159

Interne jobcoach*

997

1.122

Externe jobcoach*

6.737

6.993

Loondispensatie

3.982

4.117

Meeneembare voorziening

1.827

1.925

Starterskrediet

10

14

Vervoersvoorziening

1.378

1.413

Overige voorzieningen

53

63

   

Totaal

15.859

16.806

  • * Bij jobcoaching maakt UWV onderscheid tussen externe jobcoaching, waarbij de klant wordt begeleid door een coach van een jobcoachbedrijf, en interne jobcoaching, waarbij de werkgever subsidie krijgt om een jobcoach uit het eigen bedrijf in te zetten.
Onderwijsvoorzieningen

In de eerste vier maanden van 2019 hebben we 1.310 onderwijsvoorzieningen toegekend. Onderwijsvoorzieningen worden gefinancierd met een bijdrage van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) aan het Arbeidsongeschiktheidsfonds jonggehandicapten (Afj). We hebben in de eerste 4 maanden van 2019 € 8,9 miljoen aan voorzieningen uitgegeven: € 8,5 miljoen voor de klant en € 0,4 miljoen voor uitvoeringskosten. Het bedrag van € 8,5 miljoen voor de klant bestond uit ruim € 4,4 miljoen voor intermediaire voorzieningen (vooral doventolken), € 1,1 miljoen voor meeneembare voorzieningen (zoals een brailleleesregel) en € 2,9 miljoen voor vervoersvoorzieningen (zoals de aanpassing van een auto). De uitgaven over de eerste 4 maanden van 2019 waren iets lager dan in dezelfde periode in 2018 (€ 9,3 miljoen, waarvan € 8,9 miljoen voor de klant en € 0,4 miljoen voor uitvoeringskosten).